събота, декември 01, 2007

Мина

Изникна внезапно
и седна на масата.

Стоеше унесена
и не обелваше дума,

само една ябълка
разряза на две

и отхапа половината.

Времето мина
и дойде зима.