неделя, януари 10, 2010

Корабът - беглец

Корабът не беше доволен от обслужването, макар да нямаше опит за сравнение.
А капитанът никога не беше учил за капитан. Подхвърлен беше на палубата още като дете – неволята и капризите на времето го моделираха по свой вкус и подобие.

Нямаше други кандидати да заемат мястото му и той се стараеше с цялата сериозност,
на която е способно едно дете.

И понеже всичко се случваше в откритите води на едно пристанище,
а корабът беше стар, закърпен и немощен,
те отдавна за никъде не пътуваха.
И бурите, и дъждовете, и слънцето се случваха там, близо до брега.
Но бряг всъщност и за двамата нямаше.

Тази сутрин корабът се готвеше да избяга от своя капитан.