събота, ноември 01, 2008

Песъчинки

***

Гълъби и хора
се надбягват по площада-
писта за излитане

***

Продавачи и котки
на припек-
пролетен жълт тротоар

***

Дядо води баба за ръчица,
баба води дядо,
с тях е вечността

***

Вятърът е ваза
на калинки
за уханието на цветя

***

Сърцето ми е
със оголен кабел,
трябва да внимаваш

***

Не хвърляй трохи
на изгладнелите гълъби,
щом те плаши шумът от криле

***

Пътувайки събирам
зелените поляни със макови петна
във кошничка –

очите ми не стигат...


***